Wannes Daemen

Kubus

Ik heb zitten denken rond een kwestie die vele staats­hoofden, rege­rings­leiders maar ook filo­sofen en weten­schappers doorheen de eeuwen niet heeft los­ge­laten, met name de pro­ble­matiek der wereld­vrede en hoe die con­creet te bereiken

Gr.

Het ligt niet in mijn aard om publie­kelijk mijn beklag te doen omtrent zekere aan­ge­le­gen­heden, maar als men in mijn ogen one bridge too far is gegaan, maak ik mijn borst nat…

Res­pon­sa­bility #1

Liefste Filip en Mathilde, graag richt ik mij middels dit schrijven tot jullie. Ik heb namelijk het een en het ander te vertellen…

Ver­sier­trucs

Ik ben nooit een held geweest als het op ver­sieren aankomt. Ik heb iemand ver­sieren trouwens altijd als een debiel exces van de mate­ri­a­lis­tische maat­schappij beschouwd, maar hey, daar maak ik nu eenmaal deel van uit, dus wil ik af en toe wel eens een poging wagen…

C in China

De trein is altijd een beetje drijven. En mensen lachen te weinig. Wat is het verband tussen New-Beat en het geluk van de mensheid?

We gaan allemaal naar de maan

Graag zou ik willen dat België een exo­tisch land was. Graag zou ik willen dat de evenaar door Brussel liep en dat De Panne en Koksijde-Bad medi­terrane stranden waren. Graag zou ik willen dat mijn huids­kleur wat don­kerder was en dat er palm­bomen groeiden langs straten en pleinen …

Culi­naire autonomie

Mensen in een sta­ti­ons­buffet beginnen verdomd vroeg aan hun midddagmaal. Of nut­tigen een verdomd stevig ontbijt, dat is ook een zienswijze…