Wannes Daemen

Hoe ik aan mijn einde kwam…

Zonder ver­pinken draaiden zes à zeven van de kleine pas­sa­giers zich naar achter, onderwijl elk een uzi van­onder hun bankje graaiend…

Tanden

Het spek­takel zou live uit­ge­zonden worden op ver­scheidene betaal­zenders, en aldus werd mij – als om het leed te ver­zachten – eeuwige roem en bekendheid beloofd.

Avocado

Toen hij ongeveer voor de 36e keer des­niet­te­gen­staande zei, had de snot­tebel bijna het randje van zijn bovenlip bereikt, waar hij uit­ein­delijk moe maar voldaan halt hield.

Mor­moon­spiegel

Los van alle reli­gieuze argu­menten die de man han­teert om zijn levens­stijl goed te praten, is het voor hem natuurlijk elke nacht bonky-party.

Wie dit leest, gaat dood

Laten we hopen dat er een dag komt waarop alle mensen die het verhaal kennen hun pijp aan Maarten geven voordat ze het kunnen verder vertellen.

Sprook (3)

De veld­muizen zagen er bezweet en ver­moeid uit, en ik bood aan om even te helpen.

Fruit

Jantje zag eens pruimen hangen (Yuri Maanzand Remix)

Sprook (2)

Net toen ik weer wou ver­trekken, begon onder mijn voeten de aarde ver­vaarlijk te trillen.

Sprook (1)

Ik hoorde dui­delijk iemand traag schui­felend opstaan en voet­stappen kwamen tergend langzaam maar onzichtbaar in mijn richting.

Daniil I love you

Terwijl de man stond te bakken, sloop zijn vrouw stil naar hem toe en sloeg hem met een koe­kepan drie maal hard op zijn kanis.