Gij kunt eigenlijk niks

Typo­gra­fisch expe­ri­ment­je. Niet per­soon­lijk bedoeld, zulle.