Tagged: zomer

Een raar ding in het bos. En nul mensen. Heerlijk.

Rare beesten

Elk jaar weten ze lang op voor­hand dat het god­ge­klaagd zal zijn, om uit­ein­de­lijk zwe­tend en ver­ont­waar­digd te brul­len dat het god­ge­klaagd is. Als steen­ezels nege­ren ze hun voor­ken­nis, sto­ten ze zich een zoveel­ste keer aan dezelf­de steen.

Doe niet zo onnozel, zegt de poes.

Kleefkruid

Niet dat ik ooit gedacht heb dat Bil­ly Ocean ons über­haupt zou kun­nen red­den, ook al heeft hij een wereld­hit gehad waar­van de titel een zui­ve­re anti­me­ta­bool is.

Antonio toch.

Het seizoen van het dampende muurke

In de herfst regent het en waai­en de pan­nen van het dak. Of als het niet zo hard waait, de bla­de­ren van de bomen. Daar­na, in de win­ter, ver­an­dert de regen in sneeuw en het water in ijs. In het…

Alles is doorschijnend

Alles is doorschijnend

Het mooist aan de zomer zijn alle dagen vóór 21 juni. Lan­ge dagen die de nacht steeds ver­der voor zich uit duwen, tot enkel de magi­sche sche­me­ring van de mid­zo­mer­nacht over­blijft. Er hangt een onaard­se sfeer over die avon­den. De…

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Ik schreef – op vraag van Anne­ke de Bun­del – een arti­kel voor Nomad & Vil­la­ger, een vro­lij­ke site vol prach­ti­ge reis­re­por­ta­ges. Mijn opdracht was om een per­soon­lijk maar prik­ke­lend pam­flet te schrij­ven over mijn thuis­stad. Ik wijk graag af van…

© Stijn Kuylen

Beste meneer Wouter Beke

Bes­te meneer Wou­ter Beke, Er stond een inter­view met u in de krant. In de inlei­ding zegt ge ‘Als ze een argu­ment kun­nen aan­bren­gen tegen een kor­te­re zomer­va­kan­tie, moe­ten ze dat maar geven.’ Dat is natuur­lijk hele­maal het punt niet. Nie­mand hoeft…

Livin’ is easy (x32)

Ada Moo­re, Ange­li­que Kid­jo, Anne Brown, Bil­lie Holi­day, Bil­ly Ste­wart, Bu Pleasant, Chet Baker, Coco D’or, Diz­zy Gil­lespie, Diz­zy Ree­ce, Ella Fitz­gerald, Erroll Gar­ner, Gabor Sza­bo, Geof­frey Kee­zer, Gil Evans, Glenn Mil­ler, Helen Mer­rill, Hel­ge Schnei­der, Janis Jop­lin, Joe Loc­ke, John Col­tra­ne, Klazz­bro­thers & Cuba Per­cus­si­on, Louis Arm­strong, Maha­lia Jack­son, Mar­cus Mil­ler, Miles Davis, Nina Simo­ne, Orga­ni­ca, Renee Ols­tead, Sam Coo­ke, Son­ny Rol­lins, Stan Getz, The Point Cham­ber Orches­tra with Ceci­ly Nall, The Twi­light Sin­gers & The Zom­bies. Alstublieft.

Liefste (035)

Deze keer deed ik het met Lieve-vrouwe bed­stro , belen­dend en Zulte-Waregem.

Mijn naam is haas

De lin­ker­griet giet haar Kriek Lin­de­mans over haar ran­ke ron­din­gen en vraagt of ik geen dorst heb. Ik pro­beer mezelf wijs te maken dat ik van­daag al genoeg gedron­ken heb, maar helaas.

Levenskwaliteit

Filip Dewin­ter lag op zijn rug in het gras. Hij had een gras­spriet tus­sen de tan­den geklemd en genoot van de zon­ne­stra­len op zijn blan­ke huid.

Zonzoen

Hij leg­de zijn lin­ker­hand op haar lin­ker­wang en streel­de haar. Toen boog hij zich voor­over en gaf haar een zoen op de mond.