Tagged: ziekenhuis

Stenen (slot)

Er kwam geluid van­onder de con­tainer. Een zacht kuchend geluid als van iemand die net wakker is na een lange nacht stappen en zijn stem tracht terug te vinden. Of dat maakte ik er van.

Stenen (3)

Toen de twee assis­tenten en de dokter als slecht gecaste X‑files-acteurs hun plastic hand­schoenen aan­trokken, ging mijn hart zo snel tekeer dat zelfs hardcore gabbers hun rit­me­gevoel zouden verliezen.

Stenen (2)

We betraden een ruimte die iets had van een opslag­plaats voor afge­dankte fabrieks­toe­stellen. Links een gigan­tisch scanner-ding waar ver­moe­delijk radio­actief afval mee onscha­delijk werd gemaakt, rechts een rij aftandse DOS-computers met allerlei appa­ratuur eraan gekoppeld.

Stenen (1)

Door die nuch­terheid wist ik echter zeker dat ik niet hal­lu­ci­neerde, en zag die rode wijn in de pot er plot­seling fokking angst­wekkend echt uit.