Drie beschrij­vingen van het­zelfde feestje

Stel u het vol­gende voor. (x3)