Tagged: website

Stekker

Ik belde met de webhost. Dat ging ongeveer zo met extreem veel nadruk op ongeveer. – Hoi, onze web­sites zijn offline, en mijn con­tro­le­paneel is onbe­reikbaar. Kunnen jullie daar asap­per­depap wat aan doen? Voor jonge onder­nemers als wij is het…

Tinemortier.be

Schrijfster Tine Mortier vroeg of ik haar website in een nieuw kleedje wilde gieten. Ik bedacht een sobere maar kleur­rijke vorm­geving, met Word­Press als machi­nerie in de achtergrond. 

(e) Iedereen kan vereenzamen (affiche)

Een­zaamheid

Aan­ge­spoord door de witte jassen (en de onbe­spoten inspi­ratie) van Spin­dokter bakte ik ach­ter­een­volgens een logo, een affiche en een website voor de een­zaam­heids­cam­pagne van Bond zonder Naam. De code achter de website werd ont­wikkeld door Pixeo, de prachtige foto’s…