Tags: water

Blub blub

Elke ochtend ga ik wan­delen en kijk ik naar het water. De optimist in mijn ach­ter­hoofd staat dan te genieten en zegt Kijk Wannes. Hoe schoon is dat water. Hoe schoon zwemt daar die zwaan langs de oever. Een eind…

Reiger

Het water is koud

In de krant staat dat er een pro­gram­mafout in mijn empa­tische brein zit.

Bedding

Ik lig rustig wat te mij­meren, en keuvel spo­ra­disch met mijn goede vriend Pierre, die enkele cen­ti­meters ver­derop ligt.