Tags: vraag

En u? (022)

Stel u het vol­gen­de voor. Ge zit op een onbe­woond eiland, ge zit daar hele­maal alleen, en ge zit daar voor de rest van uw leven. Ge hebt rede­lijk wat com­fort, en ge zult niet ster­ven van de hon­ger. Als ge…

Morning Sun, Edward Hopper, 1952

En u? (020)

Wat waren uw eer­ste woor­den nadat u wak­ker werd vanochtend?

En u? (009)

Wel­ke vraag zou u nooit wil­len beantwoorden?

En u? (007)

Wat zou u op deze vraag antwoorden?

Vraag (hik)

Wat is het vroegst toe­ge­sta­ne uur van de dag om alco­hol te nuttigen?