Ik telde auto’s en nu heb ik een plan

Het tellen was soms zenuw­slopend. Mijn ervaring met com­pu­ter­spel­letjes kwam goed van pas, want er waren veel momenten dat er meerdere voer­tuig­ca­te­go­rieën tege­lij­kertijd pas­seerden, en mijn duim moest behoorlijk mul­ti­tasken op mijn telefoon. Enkele voet­gangers moesten over voor­bij­rol­lende olie­vaten springen. Even meende ik in de verte Donkey Kong te ont­waren. “Ik reken wel op een high­score,” merkte de huismuze op nadat ze mij een half uur lang had zien klikken en kreunen.