En eten tijdens het braken is ook niet handig

Hoe heer­lijk geza­pig en onge­com­pli­ceerd schijnt het leven in Vlaan­de­ren de bui­ten­we­reld toe.