Tags: verschillen

DoD photo by Erin A. Kirk-Cuomo

Ik ben een Maori-krijger in het diepst van mijn gedachten

Ben ik op het Leu­vense stads­kantoor in aan­varing gekomen met een puis­terige toverkol die het begrip onre­de­lijkheid tot onge­kende dimensies verhief? Niets van dat alles, inte­gendeel. Het is in weerwil van elke gezonde logica de schuld van het ver­ma­le­dijde fenomeen Youtube.