Dat is wat ge zijt

Bange mensen ver­geten het alfabet. Hele hele bange mensen denken dat het alfabet 153 letters heeft. Dat is prak­tisch onmo­gelijk natuurlijk, maar wat wilt ge?