Veranderwijs.nu

Ik ont­wierp een logo voor Veranderwijs.nu, een inno­va­tie­pro­ject rond onder­wijs, ont­wik­keld door de Koning Bou­de­wijn­stich­ting en een stuur­groep met exper­ti­se in onder­wijs en inno­va­tie*. Ver­an­der­wijs wil ‘ver­nieu­win­gen in het onder­wijs aan­moe­di­gen en ver­snel­len en zo onze kin­de­ren en jon­ge­ren beter…