Tagged: vaccin

Er woont een vraag in mijn hoofd

Mijn hoofd huis­vest vele vra­gen. Maar een ervan weegt het zwaarst. Eén vraag is altijd wak­ker. Altijd het licht aan, altijd luid en onontkoombaar.

Plakker

Niks beters tegen de jeuk dan een kwar­tier lang op ander­hal­ve meter van elkaar kei­hard soli­dair zit­ten zijn.