Tags: trein

Ik ben geen pineut

Optie drie over­wogen we uiteraard ook even, maar het hokske van de plee was zodanig klein dat zelfs een beest met maar één rug er amper zou kunnen manoeuvreren.

Loezen

Ik gluur tussen de zetels door en merk dat ze inderdaad goed voorzien is. Ze stelt haar vrien­dinnen gerust dat ze eerst nog wat gaat ver­ma­geren, want haar nieuwe borsten moeten wel in over­een­stemming zijn met haar natuur­lijke postuur.

Introsp

… toen hij de grond raakte, viel hij met de ach­terkant van zijn hoofd op de rand van een stoep en zijn schedel barstte op fil­mische wijze uit elkaar. het was vreemd om vanop de trein geen geluid te horen, want afgaand op wat ik zag, moet het vre­selijk geklonken hebben.

Sleeën (02)

Je stapte van de trein. Ik had op het perron op je staan wachten terwijl ik de tijd als stroop langs me heen voelde glijden.

Ik wil je zoenen

Tien cen­ti­meter. Ze kan nu kleuren en vlekjes in zijn ogen heel gede­tail­leerd in zich opnemen, zo dicht zitten ze bij elkaar.