Tagged: trein

Ik ben geen pineut

Optie drie over­wo­gen we uiter­aard ook even, maar het hoks­ke van de plee was zoda­nig klein dat zelfs een beest met maar één rug er amper zou kun­nen manoeuvreren.

A la fucking fontaine

Ja weet ik, ze pro­beer­de mij net te bel­len maar de ver­bin­ding is slecht.
Wablief?

Loezen

Ik gluur tus­sen de zetels door en merk dat ze inder­daad goed voor­zien is. Ze stelt haar vrien­din­nen gerust dat ze eerst nog wat gaat ver­ma­ge­ren, want haar nieu­we bor­sten moe­ten wel in over­een­stem­ming zijn met haar natuur­lij­ke postuur.

Introsp

… toen hij de grond raak­te, viel hij met de ach­ter­kant van zijn hoofd op de rand van een stoep en zijn sche­del barst­te op fil­mi­sche wij­ze uit elkaar. het was vreemd om vanop de trein geen geluid te horen, want afgaand op wat ik zag, moet het vre­se­lijk geklon­ken hebben.

Sleeën (02)

Je stap­te van de trein. Ik had op het per­ron op je staan wach­ten ter­wijl ik de tijd als stroop langs me heen voel­de glijden.

Ik wil je zoenen

Tien cen­ti­me­ter. Ze kan nu kleu­ren en vlek­jes in zijn ogen heel gede­tail­leerd in zich opne­men, zo dicht zit­ten ze bij elkaar.