Le Journal de Kinky & Cosy

In samen­wer­king met Nix – de vader van Kin­ky & Cosy – en Toon Hor­sten – jour­na­list en hoofd­re­dac­teur van Strip­gids – ver­zorg­de ik de lay­out van het een­ma­li­ge maga­zi­ne Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy. Het maga­zi­ne werd ver­spreid naar aanleiding…