Rebus

Ik wil­de een zich­zelf illu­stre­rend begrip vorm­ge­ven. Ik hoop dat het gelukt is.