Tagged: Theater

Mag ik u kussen?

Mag ik u kussen?

A: Mag ik u kus­sen? B: Wacht. Nog efkes. A: Oh. Okee. A: Mag ik al? B: Nee wacht. Pas als het stopt met rege­nen. A: Ah. Bon. A: Zeg euh. B: Ja? A: Het regent hele­maal niet. B: Weet ik. A: En toch moet ik wach­ten? B:…

Vingers

Vingers

Zal het gaan zo? Zijt ge uit­ge­tet­terd? Hebt ge nog wereld­schok­kend nieuws?

Dit is een overval

Dit is een overval

Ik moet mijn klan­ten bedie­nen. En gij zijt voor­ge­kro­pen. Ik heb hier hele­maal geen tijd voor meneer.

Otters

Otters

Dat doet er toch niet toe, maat. Ge kunt toch ook niet alles in beeld bren­gen. Sebiet gaat ge nog zeg­gen dat Jack nooit moet gaan schijten.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Wel, ik vind dat er niet goed is nage­dacht over dat spel. Poo­len heeft drin­gend een upgra­de nodig. Ge weet hoe een pool­ta­fel eruit­ziet, he?

Bedoelen

Bedoelen

Waar­om, bedoel ik. Ik bedoel waar­om. Nee ja. Ik bedoel echt waarom.

Voorstel

ik bedoel. voor tzelf­de geld heb ik een geslachtsziekte.

Dons

’s Nachts bedoel ik. Als het don­ker is, wordt het koud he.

Er over

Er heeft vori­ge week iemand tegen mij gezegd dat ik bor­sten heb om slag­room op te doen.

Twee meneertjes

Zoals de strak­ke win­ter­zon als een groot zoek­licht op de fluo out­fit van meneer­tje en meneer­tje viel, zo zie je ze enkel nog op de büh­ne van een oude stadsschouwburg.