Tags: The-Sopranos

Het einde

Enke­le secon­den lang voel­de ik me ook bij mijn piet­je geno­men, tot­dat het tot me door­drong. Zo moet het zijn. Zo moet het god­ver­dom­me eindigen.

Ik zie u graag

Ik zie de gene­geer­de drang om lang uit te sla­pen in uw ogen als ge voorbijfietst.