Eurosong Schmeurosong

Euro­song. Het feit dat ik een ali­nea met dat woord laat begin­nen, is een klein won­der. Er zijn wei­nig uitin­gen van men­se­lij­ke – euh – cul­tuur die ik zoda­nig gaar­ne de ver­ge­tel­heid zou wil­len schen­ken als het feno­meen Euro­song. Dat…