Tags: tandarts

Stayin’ alive

Too long didn’t read: ik heb kies­pijn én buik­pijn, hier is het num­mer voor spoedgevallen.

Stokjes stinken (bis)

Hoe is het in gods­naam toch moge­lijk? Stok­jes stin­ken niet alleen, ze schim­me­len boven­dien heel snel.

Tanden

Het spek­ta­kel zou live uit­ge­zon­den wor­den op ver­schei­de­ne betaal­zen­ders, en aldus werd mij – als om het leed te ver­zach­ten – eeu­wi­ge roem en bekend­heid beloofd.