Tagged: stokje

Jawel hoor. Weer zo’n stokding.

Dat u niet denkt dat u hier­on­der een hel­der beeld krijgt van mijn zin­tuig­lij­ke orgas­mes. Het is een moment­op­na­me, moet u weten.

Welaan dan, een stokje

Ik ben te lui om stok­jes te van­gen, zoals het net door mij­zel­ve ver­zon­nen spreek­woord zegt. Dus doe ik met zo’n stok­je meest­al gewoon wat ik wil.

Godverstokje

Kent u trou­wens de olij­ke uit­druk­king De pape­gaai van het stok­je schie­ten?

Stokjes stinken (bis)

Hoe is het in gods­naam toch moge­lijk? Stok­jes stin­ken niet alleen, ze schim­me­len boven­dien heel snel.

Stokjes stinken

Een stok­je is een ver­klein­woord voor stok. Het is ook zo’n typisch esta­fet­tair weblogfe­no­meen waar ik schurft van krijg nog voor het begint te jeuken.