Tagged: stemmen

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jonge, suc­ces­volle vrouwen afkomstig uit ver­schil­lende vak­ge­bieden. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­gorie bloggers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Recht

Recht

Gra­fisch expe­ri­mentje als klein protest tegen de Bel­gische stem­plicht, naar mijn bescheiden mening een pre­his­to­rische ano­malie. (Ach­ter­grond © Thomas Fisher Rare Book Library)

Ik zal het vinden (001)

En die oor­logs­her­den­king­spiemel staat gewoon in de weg als ge wilt weten hoe laat het is, laten we daar eerlijk over zijn.

Ik weet ook niet op wie ge moet stemmen, bazeke.

Ik ben een beginnend en ploe­terend free­lancer, ik heb te weinig centjes, ik krijg schurft van amb­te­narij en dingen die ge aan een loket moet regelen, en ik ben een beetje men­sen­schuw. Voor al die pro­blemen heb ik nog nooit een poli­ticus een oplossing horen aandragen.