Tags: spin

Een tweede lading angst

Een tweede lading angst

Vier ban­ge maar vro­lij­ke gedicht­jes voor Mari­na, Niki, Mar­t­in­ke en Bert. Zij waren zo eer­lijk mij hun ang­sten toe te vertrouwen.

Herfstwesp

De in wal­men van musk over­le­den taran­tu­la had waar­schijn­lijk een para­graaf in zijn tes­ta­ment staan dat zijn afstam­me­lin­gen opriep tot mee­do­gen­lo­ze wraakacties.