East Has­tings

Ik hoor iets dat op een viool lijkt en een zware brom­mende stem praat zacht over het einde van de wereld. Ik voel warmte op mijn handen, ik zet gedach­teloos mijn zon­nebril op en ik ga siga­retten kopen. Ik vergeet…