Brief aan mijn toekomstige klanten

Als free­lan­ce vorm­ge­ver ben ik con­ti­nu op zoek naar nieu­we opdrach­ten. Want brood, plank, etc. Om die zoek­tocht wat meer rucht­baar­heid te geven, doe ik bij deze een oproep. Een oproep voor jou, bes­te lezer. Een oproep zon­der al te veel…