Tagged: sex

Bonte Avond @ Ithaka Leuven

Veel te veel gedichten

Ik stond gis­te­ren op het podi­um van de Bon­te Avond van Kun­sten­fes­ti­val Itha­ka 22. Het was aldaar een euh bon­te bedoe­ning onder de beziel­de lei­ding van kunst- en knip­sel­paus Geert Simo­nis. Ik tart­te het lot door veel te veel gedichten…

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruchteloos gesmacht

Tus­sen haak­skes. Ik foto­gra­feer­de de bal­lon­nen tij­dens Itha­ka 21. Het ble­ken de res­tan­ten van een werk van Lau­rens Mariën.

Ik kreun je kroontje III

Liefste (033)

Deze keer deed ik het met vul­kaan­min­naar, zwiep­s­taar­ten en kwaam­klap.

Liefste (025)

Deze keer deed ik het met maan­zand, gereu­tel en een kuis­heids­gor­del.

Plies baby

Maar als ik het vies vind, moet ge stop­pen zulle.

Pompmuziek

Mil­jaar­de toch, ik suts zo lang aan uwe lek­stok tot ge geen voor­huid meer over­hebt, knuppel.

Mijn naam is haas

De lin­ker­griet giet haar Kriek Lin­de­mans over haar ran­ke ron­din­gen en vraagt of ik geen dorst heb. Ik pro­beer mezelf wijs te maken dat ik van­daag al genoeg gedron­ken heb, maar helaas.

Er over

Er heeft vori­ge week iemand tegen mij gezegd dat ik bor­sten heb om slag­room op te doen.

Veertig rovers

Van­zelf­spre­kend dient het lief­des­spel opge­fleurd te wor­den met beko­ren­de woor­den en zin­nen­prik­ke­len­de zin­sne­des aller­han­de. U kan het waar­schijn­lijk zelf ook wel zo gek bedenken.