Veertig rovers

Van­zelf­spre­kend dient het lief­des­spel opge­fleurd te wor­den met beko­ren­de woor­den en zin­nen­prik­ke­len­de zin­sne­des aller­han­de. U kan het waar­schijn­lijk zelf ook wel zo gek bedenken.