Tagged: Schakkebroek

Ballon

Voorspelling

In een ande­re wereld was ik mis­schien een hele gro­te voet­bal­ler gewor­den, maar die ande­re wereld heeft me altijd aan de reet kun­nen roesten.

De borsten van Leentje

Splitz­ma­zoijnk reed van pure exal­ta­tie zowat een half maïs-veld aan flar­den, en hij brul­de en tier­de als­of hij een levens­lang ver­blijf in een Tex­aan­se bunny-ranch gewon­nen had.

Survival

Ik her­in­ner me iets. Wij woon­den vroe­ger op een boer­de­rij in een onoog­lijk klein stront­ge­hucht waar de buur­vrou­wen rod­del­den en de var­kens jankten.