Tagged: Sam-Gooris

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een idolate levens­wijze ook nega­tieve gevolgen kan hebben, bewijzen de vele zoek­acties van fans die een oplossing zoeken voor licha­me­lijke onge­makken, opge­lopen na lang­durige bloot­stelling aan de avon­turen van vlaan­derens popu­lairste familie.

Tui­nieren

Net op dat moment kwam gelukkig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­leden nog voor die­renarts had gestudeerd.