Tags: Sam-Gooris

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een ido­la­te levens­wij­ze ook nega­tie­ve gevol­gen kan heb­ben, bewij­zen de vele zoek­ac­ties van fans die een oplos­sing zoe­ken voor licha­me­lij­ke onge­mak­ken, opge­lo­pen na lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan de avon­tu­ren van vlaan­de­rens popu­lair­ste familie.

Tuinieren

Net op dat moment kwam geluk­kig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­le­den nog voor die­ren­arts had gestudeerd.