Jouw rechten, jouw leven

In opdracht van en in samen­werking met Spin­dokter zorgde ik voor het concept en de vorm­geving van een bro­chure voor het Kin­der­rech­ten­com­mis­sa­riaat. De bro­chure is een kleur­rijke ver­taling van het Inter­na­ti­onale Kin­der­rech­ten­verdrag, en biedt aan jon­geren een lei­draad binnen het…