Geza­pigheid

Ik vergat heel even hoe hard ik nog moet werken, ik vergat mijn mailbox, ik vergat mijn onrust en mijn angsten. Ik vergat alles wat ik niet mag ver­geten en verving het door gulzige gezapigheid.