Zijt gij een paard?

Lay­out en tekst­re­dac­tie van zes post­kaar­ten voor jeugd­werk­or­ga­ni­sa­tie Koning Kevin.