Tagged: portfolio

Zomaar drie boeken

Ik ont­wierp zomaar drie boek­covers. Onge­vraagd. Omdat ik daar zin in had. En omdat Jane Austen het mij niet meer kan vragen.  Eerst Con­fucius. Volgens wiki­pedia was dat een hele slimme meneer, maar ik kende hem niet. Wel dacht ik:…

Over tekstuitlijning

Een bespie­geling over tekstuitlijning

Er bestaan geen gouden regels voor het uit­lijnen van tekst. Links, rechts, gecen­treerd, vol­ledig uit­ge­lijnd, het is een keuze die afhan­kelijk is van een hele hoop fac­toren die natuurlijk nooit het­zelfde zijn. In die zin ver­schilt gra­fische vorm­geving niet veel…

Zijt gij een paard?

Een hit­parade

Tijd voor een lijstje. Volgens mijn sta­tis­tie­ken­teller waren dit in 2012 de popu­lairste berichten op wannesdaemen.com: 10. 21 december 2012 De avon­turen van boer Gerolf en zijn vrouw Maya. En eigenlijk het enige stukske echte lite­ratuur in deze vol­strekt betekenisloze…

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Over enkele weken eindigt mijn deel­tijdse car­rière bij Koning Kevin. Wij gaan in liefde uit elkaar, laat dat dui­delijk wezen. Meer dan drie jaar heb ik met veel plezier in het gele kasteel in Kessel-Lo gewerkt, omringd door vro­lijke en…

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jonge, suc­ces­volle vrouwen afkomstig uit ver­schil­lende vak­ge­bieden. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­gorie bloggers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Geen klok.

Geen klok

Jaren geleden knut­selde ik geen klok in elkaar. Omdat ik niet wilde weten hoe laat het was. En omdat ik niks nodig had om aan de muur te hangen. Vandaag ont­dekte ik dat die klok nog steeds niet te koop…