Tagged: poll

The Neverending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had?

En u? (019)

Ik vind jon­gens die Cola Light drin­ken raar.