Tagged: Poezie

Bonte Avond @ Ithaka Leuven

Veel te veel gedichten

Ik stond gis­teren op het podium van de Bonte Avond van Kun­sten­fes­tival Ithaka 22. Het was aldaar een euh bonte bedoening onder de bezielde leiding van kunst- en knip­selpaus Geert Simonis. Ik tartte het lot door veel te veel gedichten…

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruch­teloos gesmacht

Tussen haakskes. Ik foto­gra­feerde de bal­lonnen tijdens Ithaka 21. Het bleken de res­tanten van een werk van Laurens Mariën.

De Sprekende Ezels in Turnhout

En de ezel hij balkte

Gis­teren stond ik op een onooglijk klein podium in Café ’t Pand te Turnhout, alwaar de eerste Kem­pense editie van De Spre­kende Ezels plaatsvond. Samen met Tom Driesen, The Peer Friends, Char­lotte Van den Broeck, JVDB, Lut Van Nooten, Adriaan…

Kleine angst­cyclus

Angst (1) Als alle angst onzin is En er niets meer is om bang voor te zijn Dan sluit ik u op in de kelder En dan vindt gij dat gewoon heel fijn Angst (2) Bang zijn om niet meer fan­tas­tisch gevonden te worden…

Een eerste lading angst

Een eerste lading angst

Vijf vro­lijke gedichtjes voor Ingrid, Rutger, Frommel, San en Joost. Zij waren zo eerlijk mij hun angsten toe te vertrouwen.