Een­zaamheid

Aan­ge­spoord door de witte jassen (en de onbe­spoten inspi­ratie) van Spin­dokter bakte ik ach­ter­een­volgens een logo, een affiche en een website voor de een­zaam­heids­cam­pagne van Bond zonder Naam. De code achter de website werd ont­wikkeld door Pixeo, de prachtige foto’s…