Tags: pipi

Mijn vriend

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Kan­di­da­ten mogen zich mel­den in het reactieluik.
Of kom op maan­dag 21 april gewoon naar De Spre­ken­de Ezels in Leuven.

De waarheid over Geert Hoste

En dat ge plot­se­ling bang wordt dat er nog momen­ten zul­len komen waar­bij ge aan de onbe­dwing­ba­re drang zult toe­ge­ven om uw leu­ter ergens op te leggen?

Pipikakastront

Even dacht ik: Als ik er nu ook nog in slaag om mijn over­ge­ble­ven maag­in­houd kok­hal­zend in de doos te plem­pen, dan heb ik alle belang­rij­ke lichaams­voch­ten gehad.

«Nee ma, ik sta te pissen»

Wat zou er het meest drin­gend geweest zijn, vroeg ik me af. Het tele­foon­ge­sprek of het afla­ten van de licha­me­lij­ke onderdruk?