Mijn vriend Lama (2)

Het concept van het pro­gramma wordt momenteel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­kende vlaming op korte tijd een literair genie te maken.