Tags: pfaffs

Caravaggio's Narcissus

Stront

Jean-Marie is in zekere zin de heden­daagse ver­per­soon­lijking van Nar­cissus, die aan het eind van zijn leven helemaal weg­kwijnde omdat hij het niet aankon dat de regen­druppels die in het water vielen zijn prachtige spie­gel­beeld verneukten.

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een idolate levens­wijze ook nega­tieve gevolgen kan hebben, bewijzen de vele zoek­acties van fans die een oplossing zoeken voor licha­me­lijke onge­makken, opge­lopen na lang­durige bloot­stelling aan de avon­turen van vlaan­derens popu­lairste familie.