Ik stond op de Cultuurmarkt

Want op plek­ken waar veel volk blijft han­gen, daar maakt Pav­lov de dienst uit.