Tagged: paling

De pijn van het zijn

De pijn van het zijn

De man aar­zel­de geen secon­de, en sloeg enthou­si­ast zijn arm om de schou­ders van zijn vrouw, als­of zijn toe­kom­sti­ge geluk en rijk­dom inte­graal zou bepaald wor­den door de daar­op­vol­gen­de fifteen minu­tes of shame.