Organagram van het Nederlandse voetbal (WK 2014)

Ik bak­te – in opdracht van De Men­sen­waan – een orga­na­gram van de Neder­land­se selec­tie voor het wereld­kam­pi­oen­schap voet­bal in Bra­zi­lië. (En nee, dat is niet het­zelf­de als een organogram.)