Groente‑, fruit- en tuinbandiet

Hier bij ons in de buurt gaat het als volgt. Als ge nog een oude bana­ne­schil hebt liggen, of er staat iets in de koelkast dat niet meer goed is, of ge wilt van de over­schot van uwe knol­selder af, dan flikkert ge dat in de GFT-container. Die con­tainer wordt dan om de veertien dagen door de stads­diensten geleegd. Ge kent dat systeem, dat gaat bij u in de buurt mis­schien wel exact hetzelfde.