Tagged: onderwijs

© Stijn Kuylen

Beste meneer Wouter Beke

Beste meneer Wouter Beke, Er stond een interview met u in de krant. In de inleiding zegt ge ‘Als ze een argument kunnen aan­brengen tegen een kortere zomer­va­kantie, moeten ze dat maar geven.’ Dat is natuurlijk helemaal het punt niet. Niemand…

HZ-Magazine (3/3)

HZ-Magazine

Vorm­geving van een tijd­schrift voor stu­denten en mede­werkers van de Hoge­school Zeeland (Vlis­singen, Nederland). Een geïn­spi­reerde ver­der­zetting van een bestaand concept, gericht op onder­ne­mende jon­geren. Opdracht­gever: Uit­ge­verij Het Redactielokaal.

Klasse voor Leerkrachten (2/5)

Klasse voor Leerkrachten

Klasse is een onder­wijs­tijd­schrift voor Vlaamse leer­krachten. Sobere en tekst­ge­richte vorm­geving. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming.