De hand van Zezunja

Zezun­ja is een – ver­moe­de­lijk links – poli­tiek gedre­ven iemand. De kans dat zij een of ande­re hoog­waar­dig­heid bekleedt, is niet gering.