Ik zeg niks

Want behal­ve vaak vaak heb­bend, zeg ik vaak niks. Niet omdat ik per se niks te zeg­gen heb, maar omdat ik niks kan zeggen.