Tags: nieuwe-dieren

De de

In eer­ste instan­tie leek het of de minis­ter wat moest stot­te­ren, maar uit­ein­de­lijk ver­stond nie­mand nog iets van de woordenbrij.

De Cicade Zonder Naam

Enke­le uren later is Cica­del­la een pla­ten­con­tract rij­ker. Jako­vlev besluit haar te pro­mo­ten als De Cica­de Zon­der Naam, naar ver­luidt omwil­le van haar onaards klin­ken­de vibrato.

De Bami-Bami-Kriepkriep

Heden ten dage zijn Bami-Bami-Kriepkriep-duels popu­lai­re gebeur­te­nis­sen, en in vele Indi­sche dor­pen komen men­sen van hein­de en ver­re naar het bizar­re schouw­spel kijken.

De Aanhang Oetan

Bij nader onder­zoek bleek ech­ter dat een groot deel van de kud­de dezelf­de sexu­e­le symp­to­men ver­toon­de als de ont­snap­te aap uit Antwerpen.

De zalmkraai

Een zalm­kraai is een zeld­za­me vogel die geken­merkt wordt door bui­ten­ge­wo­ne spierkracht.