Tags: nierstenen

Stenen (slot)

Er kwam geluid van­on­der de con­tai­ner. Een zacht kuchend geluid als van iemand die net wak­ker is na een lan­ge nacht stap­pen en zijn stem tracht terug te vin­den. Of dat maak­te ik er van.

Stenen (3)

Toen de twee assis­ten­ten en de dok­ter als slecht gecas­te X‑files-acteurs hun plas­tic hand­schoe­nen aan­trok­ken, ging mijn hart zo snel tekeer dat zelfs hard­co­re gab­bers hun rit­me­ge­voel zou­den verliezen.

Stenen (2)

We betra­den een ruim­te die iets had van een opslag­plaats voor afge­dank­te fabrieks­toe­stel­len. Links een gigan­tisch scanner-ding waar ver­moe­de­lijk radio­ac­tief afval mee onscha­de­lijk werd gemaakt, rechts een rij aftand­se DOS-computers met aller­lei appa­ra­tuur eraan gekoppeld.

Stenen (1)

Door die nuch­ter­heid wist ik ech­ter zeker dat ik niet hal­lu­ci­neer­de, en zag die rode wijn in de pot er plot­se­ling fok­king angst­wek­kend echt uit.